Sık Sorulan Sorular

SIKÇA SORULAN SORULAR

 

1- Hisse senetleri nerede kote edilmiştir ve ne zaman işlem görmeye başladı?

Adel Kalemcilik hisse senetleri ADEL koduyla Borsa İstanbul'da 1996 yılından bu yana işlem görmektedir.

2 - Adel Kalemcilik ödenmiş sermayesi nedir?

Mevcut sermayemiz, her birinin 1 TL itibari değeri olan 23.625.000 adet hisseden oluşmaktadır.

3 - Adel Kalemcilik halka açıklık oranı nedir?

Adel Kalemcilik hisselerinin %27,71'lik kısmı Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmektedir.

4 - Adel Kalemcilik güncel ortaklık yapısı nedir?

Holding güncel ortaklık yapısına web sayfasımızın “Yatırımcı İlişkileri” menüsü altında “Ticaret Sicili Bilgileri” sekmesinde bulabilirsiniz.

5 - Şirket'in Olağan Genel Kurulu ne zaman yapılmaktadır?

Olağan Genel Kurul Toplantısı genellikle Nisan ayında yapılmaktadır.

6 - Faaliyet raporlarına ve mali tablolara nasıl ulaşabilirim?

Faaliyet raporlarına web sitemizin “Yatırımcı İlişkileri” menüsü altında altında “Faaliyet Raporları” başlığı mali tablolara ise aynı menüde “Finansal Raporlar” başlığı altında bulabilirsiniz.

7 - Kâr dağıtım politikası nedir?

Kâr dağıtım politikasına web sitemizin “Yatırımcı İlişkileri” altında “Kar Dağıtım Politikası ve Temettü Bilgisi” sekmesinden ulaşabilirsiniz.

8 - Kamuoyuna yapmış olduğunuz duyurularınıza nasıl ulaşabilirim?

Duyurularımız ve özel durum açıklamalarımızı web sitemizin menüsündeki "Yatırımcı İlişkileri" başlığı altında bulabilirsiniz.

9 - Alınan ihaleler ve yapılan anlaşmalar ile ilgili bilgiye nasıl ulaşabiliriz?

Adel Kalemcilik olarak şirketin finansal tablolarına (Net Satışlar, EBITDA, Net Kar, Aktif Toplamı) %5 ve üzerinde etkisi olacağı öngörülen tüm ihale ve anlaşmalar Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurulmaktadır.

Etkisi %5’in altında olması öngörülen ihale ve anlaşmalar ile ilgili KAP’da bir açıklama yapılmamakta olup, Şirketimiz her çeyrek yayınladığı faaliyet raporu içerisinde ilgili yıl sonundaki finansal performansına ilişkin beklentilerini açıklamakta, bu beklentiler o yıl yapılan ya da yapılması öngörülen anlaşma ve ihalelerin etkilerini de içermektedir.