Adel Kalemcilik Kişisel Veri Aydınlatma Politikası

ADEL KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ

Sayın Müşterilerimiz, İş ortaklarımız ve Ziyaretçilerimiz; Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (“Adel”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem atfetmekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

Adel ile aranızdaki ticari ve/veya sözleşmesel ilişkinize bağlı olarak aşağıda sayılı verilerinizi işlemekteyiz:

 1. Kimlik Bilgileri: Ad-Soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numaranız
 2. İletişim Bilgileri: Adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresinizden ibaret iletişim bilgileriniz.
 3. Diğer Bilgiler: İmza sirküleri kapsamında edinilen kişisel veriler, müşteri hizmetlerimize çağrı merkezi veya diğer başvuru yolları aracılığıyla yaptığınız görüşmeler kapsamındaki ses kayıtları.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Adel ile aranızdaki ticari ve/veya sözleşmesel ilişki kapsamında, aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde ve 6698 sayılı kanunun 5. Maddesi uyarınca Adel ile aranızda sözleşme kurulması ve ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi ve meşru menfaatler kapsamında, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve müşteri memnuniyeti adına tarafınızca paylaşılan Kişisel Verileriniz, Adel tarafından  işlenebilmektedir. İş yerlerimizi ziyaretleriniz sırasında güvenlik gerekçeleri ile kimlik bilgileriniz ve güvenlik kamerası ile görüntünüz kayıt altına alınmakta ve bu operasyonla sınırlı olarak işlenmektedir.

Yanı sıra Adel tarafından yapılan çeşitli etkinliklerde pazarlama ve tanıtım faaliyetlerimiz kapsamında basılı formların tarafınızca doldurulması suretiyle kişisel verileriniz toplanmakta ve açık rızanız kapsamında bu veriler işlenmektedir. Etkinlik formlarımız ekinde aydınlatma metinlerimiz ve izin belgelerimiz tarafınıza fiziki olarak sunulmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:

 1. Ticari /sözleşmesel ilişki gereği olan işlem ve faaliyetleri yürütmek
 2. Ticari /sözleşmesel ilişki kapsamında doğan mali ve hukuki yükümlülükleri yerine getirmek
 3. Hizmet ve ürünlerimize ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirmek
 4. Siparişlerin tedarik sürecinin yürütülmesi
 5. Siparişlerle ilgili müşterilerle/bayilerle/satış noktalarıyla iletişime geçilmesi
 6. Sanal mağaza üzerinden siparişlerin temin edilmesi ve hizmetlerin yürütülmesi
 7. Resmi kurumlara gerekli yasal bildirimleri gerçekleştirmek
 8. Pazarlama ve promosyon faaliyetleri kapsamında hizmet ve ürünlerimizi müşteri özelinde geliştirmek, müşterilere özgülemek, müşteri memnuniyeti faaliyetleri yürüterek müşterilerimize özel günlerde hediye göndermek ve Hizmet, ürün ve fuar ve kampanyalarımız hakkında tanıtım ve bilgilendirme yapmak ve bu kapsamda ticari elektronik ileti göndermek

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda Hizmet aldığımız, call center, kargo ve bankalarla birlikte diğer iş ortaklarımıza (güncel listeye http://www.adel.com.tr/Adel Kalemcilik Kişisel Veri Aktarılan Tedarikçi Bilgisi.html adresinden ulaşabilirsiniz), tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme1,
 • v. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi Adel’in internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak, kimliğinizi tespit edecek belgeler ile birlikte (i) Adel’in Şekerpınar Mah. Yanyol Sok. No:7 TR-41480 Çayırova Kocaeli / Türkiye adresine ıslak imzalı olarak elden veya iadeli taahhütlü kanalıyla, veya (ii) bir kopyasını güvenli elektronik imzalı olarak kisiselveri@adel.com.tr adresi vasıtasıyla Adel’e iletebilirsiniz. Detaylı bilgi için www.adel.com.tr adresinde yer alan Kişisel Veri İşleme politikasına bakabilirsiniz.

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Adres – Şekerpınar Mah. Yanyol Sok No:7 Çayırova 41480 Kocaeli

Mersis –007005986400010

Web Adresi – www.adel.com.tr

Adel Kalemcilik Kişisel Veri Aydınlatma Politikası
Adel Veri Sahibi Başvuru Formu Adel Veri Sahibi Başvuru Formu