Vizyon, Misyon, Değerler, Politikalar

VİZYONUMUZ

Hayallerini şekillendirmek, renklendirmek, iz bırakmak isteyen herkesin hayatında olmak

MİSYONUMUZ

Kaliteli ve yenilikçi ürünleri müşterilerine ulaştıran topluma ve çevreye karşı sorumlu, etik değerlere bağlı uluslararası operasyonları olan bir şirket olmak

DEĞERLERİMİZ

Kalite: Etkinlik, Güvenilirlik, Davranışsal Kalite

Yenilikçilik: Çağa Ayak Uyduran, Değişime/Gelişime Açık Olan, Teknolojiyi Takip Eden, Yaratıcı, Öncü, Girişimci, Araştırmacı

İyilik: Duyarlı, Düşünceli, Sorumluluk Sahibi, Adil, Eğitime ve Kişisel Gelişime Hizmet Eden

Başarma Tutkusu: Kendi Kendini Motive Eden, Rekabetçi, Sürekli Gelişim, Sonuç Odaklı, Takım Çalışması, Ortak Akıl, İnsiyatif Alan, Hesap Verebilir

YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ

Adel Kalemcilik insanların hayatına dokunup hayallerini şekillendirip geleceğe iz bırakmalarını sağlayacak ürünler üretirken, çalışma ve üretim yöntemlerinin tüm faaliyetlerinde, “Kalite, “Müşteri Memnuniyet,”, “Ürün Güvenliği, “Bilgi Güvenliği”, “Sosyal Sorumluluk”, “Çevre”, “Enerji ve “İş Sağlığı Güvenliğine olan etkileri kontrol ederek sürekli iyileşmeyi ve gelişim sağlamayı kendine amaç edinmiştir.

Geleneği unutmadan, çağdaşlık ve yenilikçi ilkelerimizden taviz vermeden

 • Eğitime ve geleceğe yatırım yapmayı,
 • Müşterilerimizi ve süreçlerimizi etkili, verimli, yenilikçi ve sürdürülebilir gelişmeyi benimseyen yaklaşımlarla yöneterek, mükemmeliyetçilik ilkesi kapsamında ürünlerimizi en uygun değerde sunmayı,
 • Faaliyet alanlarımıza ilişkin tüm yasalara, kültürel değerlere ve etik kurallara saygı göstermesi ve açık iletişim kurmayı,
 • Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılama sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almayı,
 • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazanlarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,
 • Şirket performansı ve üretimin verimliliğini arttırmayı,
 • Çalışanlarını aktif katılıma özendirmeyi ve açık iletişim ortamı sağlamayı,
 • Paydaşlarının çıkarlarını gözeterek adil davranmayı,
 • Topluma, çevreye saygılı olmayı ve katkıda bulunmayı; çevreye olumsuz etkilerini azaltırken olumlu etkileri arttırmayı,
 • Çalışanlarının ve ürünlerinin güvenliği için taviz vermemeyi,
 • Doğal kaynakların ve enerjinin etkin kullanılmasını sağlamayı, alternatif enerji kaynakları araştırarak doğal kaynak tüketimini azaltmaya yönelik çalışmalar yapmayı,
 • Bilgi güvenliği ilkelerine bağlı kalmayı,
 • Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Bilgi Güvenliği, Sosyal Sorumluluk ve Enerji Yönetimi Sistemleri standartlarının gerekliliklerine uyarak, süreçlerimizin performasını sürekli iyileştirmek, bu doğrultuda hedefler oluşturarak gerekli kaynakları temin etmeyi

ve çalışmalarımızdaki farkındalığı artırarak ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 27001 standartlarının gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

 

Adel – Faber Castell CEO 

Oğuz UÇANLAR