Çevre ve İklim

Çevreye karşı taşıdığı sorumluluk, Adel’in misyonunu oluşturan ana unsurlardan biridir. Dolayısıyla çevre ve iklimin korunmasını ön plana alan politikalar, sistemler, süreçler geliştirir; çevre ve iklim başlıklarını sistematik biçimde yönetebilmek; enerjiden sera gazı ve hava emisyonlarına, su, atık su ve atık yönetiminden biyoçeşitlilik ve malzeme kullanımına kadar çevre ve iklime dair temel konularda sürekli gelişme göstermek amacıyla çeşitli hedefler ortaya koyarız.

Çevre, Enerji ve İklim Politikası

Çevre Yönetimi