İnsan Kaynakları Uygulamamız

ADEL KALEMCİLİK'de İşe Alma ve Yerleştirme - Oryantasyon- Performans Yönetimi- Eğitim ve Geliştirme - Kariyer Yönetimi- İş Değerlendirme- Ücret Yönetimi, İnsan Kaynakları Sistemleri mevcuttur.

İnsan Kaynakları Sistemlerimizin süreçleri Anadolu Grubu Yetkinliklerini esas alarak uygulanmakta ve yetkinliklerin geliştirilmesi amaçlanarak yürütülmektedir.

Şirket Vizyonu Misyonu ve Stratejik İş planı doğrultusunda ihtiyaç duyulan iş gücü teminin de, Anadolu Grubu Yetkinlikleri dikkate alınarak, önce şirket içi kaynaklara sonra grup şirketlerine daha sonra da dış kaynaklara başvurulur.

İşe alınan tüm çalışanlara Organizasyonun Yapısı, Çalışma İlkeleri, Şirket Politikaları, İş Sağlığı ve İş Güvenliği bilgileri ve İş Başı Eğitiminden oluşan geniş kapsamlı Oryantasyon Eğitimi verilir.

Çalışanlarımız için, Performans Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi Uygulamaları sonuçlarına göre Kişisel Gelişim ve Yetkinlik Geliştirme Eğitimleri, çalışanların Mesleki Bilgi ve Becerilerini Geliştirme Eğitimleri, ayrıca Çalışma Mevzuatı gereği eğitimler düzenlenmektedir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Fırsat Eşitliği Politikamız

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

İş Etiği Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele

Ücret ve Yan Haklar Yönetimimiz

Kariyer Gelişimi

ADEL KVK Çalışan Aydınlatma Metni