Kar Dağıtım Politikası ve Temettü Bilgisi

Kar Dağıtım Politikamız

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Ana Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. 
Şirketimiz, her yıl dağıtılabilir karın az %50’si oranındaki tutarın nakit ve/veya bedelsiz hisse olarak dağıtılmasını hedeflemektedir. Bu kar dağıtım politikası; şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve sair fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin getireceği özel durumlara tabidir. Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve Genel Kurul onayına sunulur. Kar payı dağıtımına en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından belirlenecek tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

  Hisse Başı Brüt Temettü Hisse Başı Net Temettü Toplam Temettü Temettü Oranı*
2022 0,762 TL 0,6858 TL 18.002.250 TL  76,20%
2021 0,635 TL 0,5715 TL 15.001.875 TL 63,50%
2020 0,635 TL 0,53975 TL 15.001.875 TL 63,50%
2019 0,635 TL 0,53975 TL 15.001.875 TL 63,50%
2018 0,847 TL   0,71995 TL  20.010.375 TL 84,70%
2017 0,9312 TL  0,79154 TL    22.000.000 TL 93,12%
2016 0,72 TL 0,612 TL 17.010.000 TL 90%
2015 1,270 TL 1,0795 TL 30.003.750 TL 44%
2014 1,780 TL 1,513 TL 14.017.500 TL 50%
2013 2,540 TL 2,159 TL 20.002.500 TL 40%
2012 1,530 TL 1,301 TL 12.048.750 TL 50%
2011 1,270 TL 1,080 TL 10.001.250 TL 39%
2010 1,120 TL 0,952 TL 8.820.000 TL 41%
2009 0,850 TL 0,723 TL 6.693.750 TL 40%
2008 0,580 TL 0,493 TL 4.567.500 TL 33%
2007 0,500 TL 0,425 TL 3.937.500 TL 54%
2006 0,480 TL 0,408 TL 3.780.000 TL 54%
 

* Temettü Oranı= Toplam Temettü / Dağıtılabilir Kar