Ticaret Sicili Bilgileri

Şirketimiz Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. , İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 96078 sicil numarası ile kayıtlı olup, Ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

  SERMAYE PAY ORANI(%)
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. 13.439.211 56,89 
Faber-Castell Aktiengesellschaft 3.637.941 15,40
Halka Arz Edilen Hisseler 6.547.848 27,71
  23.625.000 100