Bağımsız Denetçiler

Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmeliğin 14.'üncü Maddesi gereğince, 13.04.2023 tarihli Genel Kurul toplantısında şirketimiz 2023 hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunca PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesinin onaylanması önerilmiş, oya konulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş

Adres    Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza B Blok No:48 Kat:9 Beşiktaş İstanbul

Telefon (212) 326 60 60

 Web www.pwc.com.tr