Yönetişim

Adel, paydaşları için değer üretirken iş etiği ve kurumsal yönetim ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, değerleri ön plana çıkaran ve bundan asla taviz vermeyen bir şirkettir. Modern kurumsal yönetim ilkeleri, şeffaflık, hesap verebilirlik, geçerli yasal düzenlemelere tam uyum prensipleriyle şekillendirdiğimiz güçlü bir yönetim kültürünü benimseriz. Bunun yanında sosyal, çevresel, ekonomik ve yönetişim risklerinin bertaraf edilmesi hedefiyle yönlendirdiğimiz bir sürdürülebilirlik anlayışını takip ederiz.

Değerler

Yönetim Kurulu Uygulamaları

İş Etiği Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele

Risk Yönetimi ve İç Kontrol

Sürdürülebilirlik Yönetimi