2021 Yılı Özel Durum Açıklamaları

2021 Yılı Özel Durum Açıklamaları
Üst Yönetim Değişikliği 27.12.2021
2020 Olağan Genel Kurul Tescili 11.05.2021
Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerinin Seçimi 27.04.2021
2020 Olağan Genel Kurul Sonuçları 15.04.2021
Kar Dağıtım Teklifinin Genel Kurulda Onaylanması 15.04.2021
Esas Sözleşme Tadili Genel Kurul Onayı 15.04.2021
2020 Takvim Yılı Faaliyetleri İle İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk;-Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı güncellemesi 09.04.2021
Esas Sözleşme Değişikliği SPK ve Ticaret Bakanlığı Onayı 06.04.2021
Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri 05.04.2021
Esas Sözleşme Değişikliği SPK Onayı 05.04.2021
2020 Takvim Yılı Faaliyetleri İle İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk;-Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 24.03.2021
2021 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Olarak Hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu Hk; 24.03.2021
Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Aday Seçimi Hakkında 24.03.2021
Bağımsız Denetim Firması Seçimi Hk; 24.03.2021
Eski Genel Kurul katılımcı listeleri hk. 24.03.2021
2020 Faaliyet Yılı Karı Dağıtım Teklifine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 24.03.2021
2020 Takvim Yılı Faaliyetleri İle İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk; 19.03.2021
Esas Sözleşme Tadili 19.03.2021
Lokavt Kararı Alınması 19.03.2021
Toplu-İş Sözleşmesi Görüşmeleri 12.03.2021