2018 Yılı Özel Durum Açıklamaları

2018 Yılı Özel Durum Açıklamaları
Toplu-İş Sözleşmesi Görüşmeleri 26.11.2018
30.09.2018 Finansal Tablolara ilişkin yapılan açıklamadaki pdf dosya değişikliği 31.10.2018
2017 Olağan Genel Kurul Tescili 02.05.2018
Yönetim Kurulu Yetkilendirmesi ve İmza Sirküleri Değişikliği 19.04.2018
Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerinin Seçimi 19.04.2018
2017 Olağan Genel Kurul Sonuçları 05.04.2018
Kar Dağıtım Teklifinin Genel Kurulda Onaylanması 05.04.2018
2017 Takvim Yılı Faaliyetleri İle İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk;-Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı güncellemesi 26.03.2018
2017 Faaliyet Yılı Karı Dağıtım Teklifine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 14.03.2018
Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Aday Seçimi Hakkında, 13.03.2018
Bağımsız Denetim Firması Seçimi Hk; 13.03.2018
2018 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Olarak Hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu Hk; 13.03.2018
2017 Takvim Yılı Faaliyetleri İle İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk;-Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 13.03.2018
2017 Faaliyet Yılı Karı Dağıtım Teklifine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 13.03.2018
2017 Takvim Yılı Faaliyetleri İle İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk; 12.03.2018