Adel - Çekiliş Katılımcıları Aydınlatma Metni

Hediye Çekilişi Süreçleri Kapsamında

Çekilişe Katılan Adayların Kişisel Verilerinin İşlenmesine Dair

Aydınlatma Metni

 

Değerli Müşterilerimiz,

 

Bu aydınlatma metni, Foqcus Sdn Bhd  (“FC Malezya”) tarafından üretilen ve Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (“Adel”) tarafından Türkiye içerisinde satış gerçekleştirilen Faber-Castell Sınav Silgisi’ni (“Ürün”) satın almanız sonrasında, ürün ambalajı üzerinde bulunan QR kodunu, akıllı telefonlarında bulunan kamera bölümünden okutmak sureti ile refere edilen https://trscan.faber-castell.com/faber-castell/zvv24a0h8im internet sitesine giriş yapıp  katılmaya hak kazanabileceğiniz hediye çekilişine (“Hediye Çekilişi”) katılmanız halinde, kişisel verilerinizin ne şekilde işleneceği hususunda sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

 

Lütfen, Hediye Çekilişi’ne katılmadan önce bu aydınlatma metnini dikkatlice okuyunuz.

 

  1. Veri Sorumluları kimlerdir?

Bu Hediye Çekilişi’nin aşağıda detaylı olarak açıklanan gerçekleştirilme amaçlarının bir kısmı ile çekilişin hangi yöntemle gerçekleştirileceğine Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve Foqcus Sdn Bhd birlikte karar vermiştirler. Bu kapsamda Hediye Çekilişi’ne katılmanız halinde, aşağıda detaylarını açıkladığımız veri işleme faaliyeti süreçlerinin bir kısmı yönünden Adel ve FC Malezya ortak veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir ve bu aydınlatma metnine konu kişisel veri işleme faaliyeti yönünden de ortak veri sorumlularıdırlar. Yalnızca Adel’in veri sorumlusu olduğu işleme amaçları yönünden ise Adel tek başına veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

  1. İşlenecek Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız, Toplama Yöntemimiz ve Dayandığımız Hukuki Sebepler Nedir?

Hediye Çekilişi’ne katılmanız halinde ortak veri sorumluları arasındaki ilişki dikkate alınarak işlenen kişisel verileriniz, bu kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve toplanma yöntemi, hangi hukuki sebebe dayanarak bu kişisel verilerinizin işlendiği ve süreç bazında kimlerin ortak veri sorumlusu sıfatıyla hareket ettiğini aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.

 

Kişisel Veri

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplama Yöntemi

Hukuki Sebep

Ortak Veri Sorumlusu

Kimlik Bilgileri (ad, soyadı)

 

İletişim Bilgileri (adres telefon numarası)

 

Diğer Bilgiler (ilgili kişinin çekilişe katılım sayısı)

Hediye Çekilişi’ne katılmak isteyen müşterilerin çekilişe katılım taleplerinin kayıt altına alınması ve çekiliş sistemine veri girişinin sağlanması

Çevrimiçi form doldurulması suretiyle kısmen otomatik yollarla

· KVKK md. 5(1)(e):

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Adel

FC Malezya

Kimlik Bilgileri (ad, soyadı)

 

İletişim Bilgileri (e-posta adresi, telefon numarası)

 

Müşteri İşlem Bilgileri

 

Diğer Bilgiler (Çekiliş Neticesinde Hediye Kazanılıp Kazanılmadığı Bilgisi, Kazanılan Hediye Bilgisi)

Hediye Çekilişi’nin sonucunun belirlenmesi ve kazanan müşterilerin teyit edilmesi

· Sistemlerde mevcut kişisel verilerin sistem kayıtları üzerinden elde edilmesi suretiyle kısmen otomatik yollarla,

 

· Müşteriden sözlü veya yazılı olarak elde edilmesi suretiyle otomatik olmayan yollarla

· KVKK md. 5(1)(c):

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 

· KVKK md. 5(1)(e):

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Adel

FC Malezya

Kimlik Bilgileri (ad, soyadı)

 

İletişim Bilgileri (e-posta adresi, telefon numarası)

 

Diğer Bilgiler(Kazanılan Hediye Bilgisi)

Hediye Çekilişi’ni kazanan müşterilere hediyelerinin gönderiminin sağlanması

· Sistemlerde mevcut kişisel verilerin sistem kayıtları üzerinden elde edilmesi suretiyle kısmen otomatik yollarla,

 

· Müşteriden sözlü veya yazılı olarak elde edilmesi suretiyle otomatik olmayan yollarla

· KVKK md. 5(1)(c):

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 

· KVKK md. 5(1)(e):

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

 

Kimlik Bilgileri (ad, soyadı)

 

İletişim Bilgileri (e-posta adresi, telefon numarası)

 

Diğer Bilgiler (talep veya şikayet konusu)

Kullanıcılar tarafından yönlendirilen talep ve şikayetlere ilişkin iletişim süreçlerinin yürütülmesi

· Müşteriden sözlü veya yazılı olarak elde edilmesi suretiyle otomatik olmayan yollarla

· KVKK md.  5(1)(f)

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

[...]

 

İşlem Güvenliği Bilgileri (Aydınlatma/açık rıza onayına ilişkin kayıtlar, log kayıtları)

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve herhangi bir hukuki uyuşmazlık meydana geldiği takdirde delil olarak kullanılabilmesi

· İlgili uygulamayı kullanmak istemeniz halinde tarafınıza elektronik ortamda sunulan aydınlatma ve açık rıza metinlerini onaylamanız suretiyle otomatik olan yöntemle

· KVKK md. 5(1)(ç)

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 

· KVKK md. 5(1)(e):

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

 

 

  1. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz?

Kişisel verilerinizi,

  • Yasal bildirim, beyan ve denetim yükümlülüklerini ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek, adli/resmi yazışmaların yapılabilmesi, hukuki uyuşmazlıkların yürütülmesi, dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızın kullanılabilmesi amacıyla bizden istenen bilgileri, Milli Piyango İdaresi başta olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşları, mahkeme, savcılık, kolluk kuvvetleri ve diğer adli/idari makamlarla,

 

  • İlgili idari kuruluşlardan izin alınması da dahil olmak üzere çekiliş süreçlerinin yürütülebilmesi, kazanan kişinin belirlenmesi ve hediye gönderiminin yapılabilmesi, kullanıcılar tarafından yönlendirilen talep ve şikayetlere ilişkin iletişim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla hizmet aldığımız Hedef Çekiliş Organizasyon Ltd. Şti’ye

paylaşabiliriz.

Ayrıca vereceğiniz açık rızaya bağlı olarak,

  • Yurt Dışına Aktarım: Hediye Çekilişi’ni gerçekleştirmek için kullandığımız altyapıyı sağlayan ortak veri sorumlusu Foqcus Sdn Bhd’ne ait sistemin sunucularının yurt dışında bulunması nedeniyle çekilişe katılmanız halinde dolduracağınız form aracılığıyla Kimlik bilgileriniz (ad, soyadı) ile iletişim bilgileriniz (eposta adresi veya adres ve telefon numarası) doğrudan belirtilen sunuculara iletilmek suretiyle yurt dışına aktarılmış olacaktır. Bu sistemde tutulan bilgilere Adel ve FC Malezya dışındaki kişiler erişememektedir.

 

Haklarınız Nelerdir?

Hediye Çekilişi kapsamında işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınız yönünden Ortak Veri Sorumluları adına Adel (Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi) temsilci kılınmıştır. Başvurularınızı Adel’e aşağıda belirtilen adresimize yazılı başvuru yaparak veya sistemimizde kayıtlı bulanan e-posta adresinizden e-posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz. (İlgili talebin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

Yazılı başvuru:

Lütfen başvurularınızı aşağıdaki ifadeyi zarfın üzerine/yazının başlığına aynen yazınız.

“Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi dikkatine”

Başvurularınızı aşağıdaki adrese gönderiniz:

“Şekerpınar Mah. Yanyol Sok No:7 Çayırova 41480 Kocaeli”

 

E-Posta yoluyla başvuru:

Lütfen başvurunuzun “Konu” kısmına aşağıdaki ibareyi aynen yazınız.

“Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi dikkatine”

Başvurularınızı aşağıdaki adrese gönderiniz:

kisiselveri@adel.com.tr

 

Belirtmek isteriz ki başvurularınızı Adel veya FC Malezya’dan dilediğinize Türkçe olarak başvuruda bulunarak kullanabilirsiniz. Yukarıda ortaklaşa gerçekleştirileceği belirtilen işleme faaliyetlerine ilişkin olarak diğer ortak veri sorumlusuna başvurmak isterseniz aşağıdaki bilgiler üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz:

Lütfen başvurularınızı aşağıdaki ifadeyi zarfın üzerine/yazının başlığına aynen yazınız.

Foqcus Sdn Bhd dikkatine”

Başvurularınızı aşağıdaki adrese gönderiniz:

Lot 2-06, Cheras Plaza, No.11, Jalan Manis 1, Taman Segar Cheras, 56100 Kuala Lumpur

 

E-Posta yoluyla başvuru:

Lütfen başvurunuzun “Konu” kısmına aşağıdaki ibareyi aynen yazınız.

Foqcus Sdn Bhd dikkatine ”

Başvurularınızı aşağıdaki adrese gönderiniz:

admin@checknow.org