2017 Yılı Genel Kurul Tutanakları

2017 Yılı Genel Kurul Tutanakları
Toplantı Tutanağı 05.04.2018
Hazır Bulunanlar Listesi 05.04.2018
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 13.03.2018
Vekaletname Örneği 12.03.2018

Adel'den haberler almak ister misiniz?