Yönetim Kurulu Üyeleri ve Komiteleri

Y.K.ÜYELERİ (ADEL)
TUNCAY ÖZİLHAN Yönetim Kurulu Başkanı
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI  Yönetim Kurulu Başkan Vekili
TALİP ALTUĞ AKSOY  Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET HURŞİT ZORLU Yönetim Kurulu Üyesi
SALİH METİN ECEVİT Yönetim Kurulu Üyesi
AHMET BOYACIOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi
MUSTAFA ALİ YAZICI Yönetim Kurulu Üyesi
RECEP YILMAZ ARGÜDEN Yönetim Kurulu Üyesi
SEZAİ TANRIVERDİ Yönetim Kurulu Üyesi
ROLF SCHIFFERENS  Yönetim Kurulu Üyesi
DANIEL ROGGER Yönetim Kurulu Üyesi
KAMİL ÖMER BOZER Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
HAMİT SEDAT ERATALAR Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Denetimden Sorumlu Komite
Kamil Ömer Bozer (Başkan)
Hamit Sedat Eratalar
Denetim Komite Yönetmeliği
Kurumsal Yönetim Komitesi
Hamit Sedat Eratalar (Başkan)
Mehmet Hurşit Zorlu (Üye)
Recep Yılmaz Argüden (Üye)
İrfan Çetin (Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Kamil Ömer Bozer (Başkan)
Ahmet Boyacıoğlu (Üye)
Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği

Adel'den haberler almak ister misiniz?