2016 Yılı Genel Kurul Tutanakları

2016 Yılı Genel Kurul Tutanakları
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 13.04.2017
Hazır Bulunanlar Listesi 13.04.2017
Toplantı Tutanağı 13.04.2017
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 21.03.2017
Vekaletname Örneği 21.03.2017

Adel'den haberler almak ister misiniz?