2023 Yılı Özel Durum Açıklamaları

2023 Yılı Özel Durum Açıklamaları
Borçlanma Aracına İlişkin SPK onayı ve İhraç Belgesi hk. 05.12.2023
2023 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarına ait değerlendirmeler 30.10.2023
Borçlanma aracı ihracı için SPK başvurusu 10.10.2023
Borçlanma aracı ihracı için yetki verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı 09.10.2023
Finansman Bonosu İhracı 15.09.2023
Finansman Bonosu İhracı 15.09.2023
Finansman Bonosu İhracı 15.09.2023
KREDİ DERECELENDİRME BİLDİRİMİ 25.08.2023
Kredi Derecelendirme Notu 25.08.2023
Olağan Dışı Fiyat Hareketliliği 23.08.2023
2023 yılı 1.yarıyıl finansal sonuçlarına ait değerlendirmeler 09.08.2023
Yönetim Kurulu Üye Değişikliği 26.07.2023
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin-2 19.07.2023
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin 19.07.2023
Yeni İş İlişkisi 13.07.2023
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri 09.06.2023
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 10.05.2023
2023 Yılı Bağımsız Denetim Şirketi Seçiminin Tescili 09.05.2023
2023 Yılı 1.Çeyrek Finansal Sonuçlarına Ait Değerlendirmeler 02.05.2023
Yönetim Kurulu Üye Değişikliği 26.07.2023
Finansman Bonosu İhracı 19.07.2023
Finansman Bonosu İhracı-KAP MKS entegrasyonu kapsamında MKK ihraç tarihi kısmının güncellenmesi 19.07.2023
Yeni İş İlişkisi Hakkında Bilgilendirme 13.07.2023
Olağan Dışı Fiyat Hareketliliği 09.06.2023
Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi - Bildirim şablonunda yer alan tescil tarihinin doldurularak yeniden duyurulması 10.05.2023
2023 yılı bağımsız denetim şirketi seçiminin tescili 09.05.2023
Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi 09.05.2023
2023 yılı 1.çeyrek finansal sonuçlarına ait değerlendirmeler 02.05.2023
Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerinin Seçimi 25.04.2023
2022 Olağan Genel Kurul Sonuçları 13.04.2023
Kar Dağıtım Teklifinin Genel Kurulda Onaylanması 13.04.2023
Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Aday Seçimi Hk-Güncellenmesi; 07.04.2023
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanının 8. ve 10. maddeleri ile Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız YK Üyelerinin Bağımsızlık Beyanlarına ilişkin EK/1 ekinin güncellenmesi 07.04.2023
Bağımsız Denetim Firması Seçimi Hk; 29.03.2023
2023 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Olarak Hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu Hk; - Doğru Şablonla Tekrar Gönderilmesi 23.03.2023
2022 Takvim Yılı Faaliyetleri İle İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk; Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 22.03.2023
Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Aday Seçimi Hk; 22.03.2023
2023 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Olarak Hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu Hk; 22.03.2023
2022 Faaliyet Yılı Karı Dağıtım Teklfiine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 22.03.2023
2022 Takvim Yılı Faaliyetleri İle İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk; 20.03.2023
Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerinin Seçimi 25.04.2023
Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Aday Seçimi Hk-Güncellenmesi 07.04.2023
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi 29.03.2023
2023 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Olarak Hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu Hk; - Doğru Şablonla Tekrar Gönderilmesi 23.03.2023
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 22.03.2023
2023 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Olarak Hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu 22.03.2023
Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Aday Seçimi 22.03.2023
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim 22.03.2023
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 20.03.2023
Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Sonuçlanması 07.03.2023
2022 yılı finansal sonuçlarına ait değerlendirmeler 28.02.2023
Yönetici Sorumluluk Sigortası Poliçesi yenilenmesi hk 01.02.2023
Tahvil İhracı 27.01.2023
Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri 09.01.2023