2022 Yılı Özel Durum Açıklamaları

2022 Yılı Özel Durum Açıklamaları
Borçlanma aracına ilişkin SPK onayı ve İhraç Belgesi hk. 30.12.2022
Olağan Dışı Fiyat Hareketliliği 28.12.2022
Borçlanma aracı ihracı için SPK başvurusu 24.11.2022
Borçlanma aracı ihracı için yetki verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı 22.11.2022
2022 3.çeyrek finansal sonuçlarına ait değerlendirmeler 31.10.2022
Olağan Dışı Fiyat Hareketliliği 27.10.2022
Üst Düzey Yönetici Değişikliği 15.10.2022
JCR-ER Kredi Derecelendirme Notu 29.08.2022
KREDİ DERECELENDİRME BİLDİRİMİ 29.08.2022
2021 Olağan Genel Kurul Tescili 08.06.2022
Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerinin Seçimi 29.04.2022
2021 Olağan Genel Kurul Sonuçları 27.04.2022
Kar Dağıtım Teklifinin Genel Kurulda Onaylanması 27.04.2022
Bağımsız Denetim Firması Seçimi Hk; 05.04.2022
Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Aday Seçimi Hk; 05.04.2022
2021 Faaliyet Yılı Karı Dağıtım Teklifine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 05.04.2022
2021 Takvim Yılı Faaliyetleri İle İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk; Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 05.04.2022
2022 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Olarak Hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu Hk; 05.04.2022
2021 Takvim Yılı Faaliyetleri İle İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk; 01.04.2022
Kurumsal Yönetim Komite Üye Değişikliği Hk. 18.02.2022
Yönetici Sorumluluk Sigortası 08.02.2022