2020 Yılı Özel Durum Açıklamaları

2020 Yılı Özel Durum Açıklamaları
Toplu-İş Sözleşmesi Görüşmeleri 23.12.2020
2019 Kar Payı Dağıtımı 23.12.2020
Toplu İş-Sözleşmesi Görüşmeleri 28.10.2020
Kredi Derecelendirme Notu 26.10.2020
Kredi Derecelendirme Notu 23.10.2020
Cumhurbaşkanı kararı gereği kar payı dağıtım tarihinin ertelenmesi 30.09.2020
Pay Alım Satım Bildirimi 21.05.2020
Pay Alım Satım Bildirimi 21.05.2020
Pay Alım Satım Bildirimi 15.05.2020
7244 sayılı kanun kapsamında kar dağıtım tarihi değişikliği 05.05.2020
Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatımı ve esas sözleşme tadilinin tescili 27.04.2020
2019 Olağan Genel Kurul Tescili 22.04.2020
Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerinin Seçimi 22.04.2020
2019 Olağan Genel Kurul Sonuçları 08.04.2020
Kayıtlı Sermaye Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatımı ve Esas Sözleşme Tadili-Genel Kurul Onayı 08.04.2020
Kar Dağıtım Teklifinin Genel Kurulda Onaylanması 08.04.2020
8 Nisan 2020 Tarihinde Gerçekleştirilecek Olan Adel Kalemcilik Olağan Genel Kurul Toplantısı hk. Bilgilendirme 02.04.2020
2019 Takvim Yılı Faaliyetleri İle İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk;-Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 17.03.2020
Bağımsız Denetim Firması Seçimi Hk; 17.03.2020
Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Aday Seçimi Hakkında 17.03.2020
2020 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Olarak Hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu Hk; 17.03.2020
2019 Takvim Yılı Faaliyetleri İle İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk; 13.03.2020
Kayıtlı Sermaye Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatımı ve Esas Sözleşme Tadili SPK ve Ticaret Bakanlığı Onayı 13.03.2020
2019 Faaliyet Yılı Karı Dağıtım Teklifine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 13.03.2020
Şirket Esas Sözleşmesi 10. madde Tadili Hk. 29.01.2020