2023 Yılı Genel Kurul Tutanakları

2023 Yılı Genel Kurul Tutanakları
Hazır Bulunanlar Listesi 16.04.2024
Toplantı Tutanağı 16.04.2024
Vekaletname Örneği 25.03.2024
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 25.03.2024