2022 Yılı Genel Kurul Tutanakları

2022 Yılı Genel Kurul Tutanakları
Hazır Bulunanlar Listesi 13.04.2022
Toplantı Tutanağı 13.04.2023
Vekaletname Örneği 22.03.2023
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 22.03.2023