2018 Yılı Genel Kurul Tutanakları

2018 Yılı Genel Kurul Tutanakları
Hazır Bulunanlar Listesi 08.04.2019
Toplantı Tutanağı 08.04.2019
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 29.03.2019
Vekaletname Örneği 12.03.2019