2016 Yılı Genel Kurul Tutanakları

2016 Yılı Genel Kurul Tutanakları
Hazır Bulunanlar Listesi 13.04.2017
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 13.04.2017
Toplantı Tutanağı 13.04.2017
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 21.03.2017
Vekaletname Örneği 21.03.2017