Adel - Çekiliş Katılımcıları Açık Rıza Metni

Hediye Çekilişi Süreçleri Kapsamında

Çekilişe Katılan Adayların Kişisel Verilerinin İşlenmesine Dair

Açık Rıza Metni

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında, tarafımla daha önce paylaşılan “Hediye Çekilişi Süreçleri Kapsamında Hediye Çekilişi Süreçleri Kapsamında

Çekilişi Katılan Adayların Kişisel Verilerinin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni”nde açıklandığı şekilde kişisel verilerimin yurt dışına aktarılmasına, aşağıdaki rıza beyanı ile onay veriyorum.

Lütfen aşağıda rıza verdiğiniz sürecin sonundaki alanı imzalayınız. Burada vereceğiniz rıza, yalnızca kendi takdiriniz ve özgür iradenize bağlı olarak alınmaktadır.

Adı Soyadı                :

Tarih                         :

 

Açık Rıza Kapsamı

İmza

Yurt Dışına Aktarım: Hediye Çekilişi’ni gerçekleştirmek için kullandığınız altyapıyı sağlayan ortak veri sorumlusu Foqcus Sdn Bhd’ne ait sistemin sunucularının yurt dışında bulunması nedeniyle çekilişe katılmam halinde dolduracağım form aracılığıyla kimlik bilgilerim (ad, soyadı) ile iletişim bilgilerimin (eposta adresi veya adres ve telefon numarası) doğrudan belirtilen sunuculara iletilmek suretiyle yurt dışına aktarılmasına rıza veriyorum.